• Home
  • Nieuws
  • Z-plus eerste VieDome Zorgcentrale in België

Z-plus eerste VieDome Zorgcentrale in België

Ook buiten Nederland wordt het VieDome platform gaandeweg meer ingezet. In België wordt VieDome vertegenwoordigd door de firma Smart Care Solutions (SCS). SCS gaat VieDome inzetten in de Belgische thuiszorgmarkt om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tevens gaat SCS VieDome oplossingen bieden aan intramurale instellingen. Sinds 2017 is de eerste VieDome zorgcentrale operationeel in België. Het is de zorgcentrale van Z-plus.

De wereld van de zorg in België evolueert voortdurend. Z-plus helpt haar klanten om nieuwe uitdagingen aan te gaan.  Z-plus integreert met behulp van VieDome nieuwe en innovatieve technieken in de zorg. Hiermee vergroot zij de ondersteuningsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Samen met VieDome ontwikkelt Z-plus een platform voor alarmering (PAS), communicatie, zorg op afstand, telemonitoring, dienstverlening op maat en diverse andere zorginteracties.

Langer thuis wonen

Zorgbehoevenden willen meestal zo lang mogelijk thuis of in een thuissetting verzorgd worden. De nieuwe technologie maakt dit mede mogelijk. Door de nieuwste technieken te gebruiken om 'een oogje in het zeil te houden' kan een ziekenhuisopname ingekort of opname in een woonzorginstelling uitgesteld worden.

PersonenAlarmSystemen als 'life companions'

Door de koers die Z-plus vaart, met de technologie van VieDome, zullen de klassieke PersonenAlarmSystemen (PAS) de komende jaren evolueren naar 'life companions' in België. De nieuwe VieDome technologie maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van de zorgbehoevende een alarmsignaal te geven of een verhoogde graad van waakzaamheid te activeren.

Hierbij valt te denken aan sensoren die aangeven dat, midden in de nacht, een oudere of zorgbehoevende persoon al een uur uit bed is. Voorbeelden als de medicatie van de dag niet juist wordt ingenomen of de zorgbehoevende om 10 uur nog niet is opgestaan.

Op deze wijze verandert de rol van de zorgcentrale en worden zij met behulp van de technologie en zorg op afstand een “life companion” van de bij haar aangesloten cliënten.